Вступ до професії Data Engineer: Кроки до успіху

Олена Recruiter - Recruiter
До всіх статей

Хто такий Data Engineer?

Data Engineer - це фахівець, який володіє навичками та знаннями у галузі обробки та управління даними. Він відповідає за збір, обробку та організацію великого обсягу інформації, що надходить до компанії. Його головна мета - забезпечити доступ до релевантних даних для аналітиків, фінансистів, менеджерів, розробників та інших зацікавлених осіб.

Data Engineer впроваджує спеціальні інструменти та технології для роботи з даними, таких як BI-системи (Tableau, PowerBI, QlikView), ELK-стек (Elasticsearch, Logstash, Kibana) та інші. Важливими навичками є вміння працювати з базами даних SQL і NoSQL, а також з великими наборами даних (Big Data).

Що стосується професійного розвитку, Data Engineer може спрямовувати свою кар'єру у двох напрямках: горизонтальному та вертикальному. У першому випадку він може перейти до суміжних галузей, таких як розробка програмного забезпечення, Data Science або менеджмент. У другому випадку він може розвиватися у межах самої професії, поглиблюючи свої знання та навички у сфері data engineering.

Поглиблюємося у деталі цієї захоплюючої кар'єри.

Основні обов'язки інженера даних

Робота інженера даних включає в себе широкий спектр обов'язків, пов'язаних з обробкою та управлінням даними. Він працює як зі структурованими, так і з неструктурованими даними, орієнтуючись на бази даних SQL і NoSQL.

Інженер даних має справу з великими обсягами інформації та проводить різноманітні операції, такі як очищення, управління, перетворення та дедуплікація даних. Його завдання полягають у розробці платформ і архітектури для аналізу даних у реальному часі.

Крім того, інженер даних виконує роль інженера-програміста, оскільки розробляє платформи та архітектуру, що використовуються в розробці програмного забезпечення. Важливими навичками є розуміння інструментів проектування та тестування, а також робота з хмарною інфраструктурою.

Інженер даних займається збором даних з різних джерел та їх обробкою через ETL/ELT пайплайни. Він також визначає методи та архітектуру для збереження даних. Його робота включає взаємодію з командою аналітиків, фінансистів, менеджерів, розробників та інших спеціалістів.

Для успішної кар'єри інженера даних необхідно володіти мовами програмування SQL і Python, базами даних SQL і NoSQL, технологіями ETL/ELT,хмарною інфраструктурою, Git та IDE.

Основні обов'язки інженера даних

 • Робота зі структурованими та неструктурованими даними, включаючи бази даних SQL і NoSQL
 • Очищення, управління, перетворення, дедуплікація даних та інші операції з великими даними
 • Розробка платформ і архітектури для аналізу даних у реальному часі
 • Побудова інтерфейсного API та розуміння інструментів проектування та тестування
 • Збирання даних з різних джерел та їх обробка через ETL/ELT пайплайни
 • Визначення методу та архітектури місця збереження даних
 • Взаємодія з командою аналітиків, фінансистів, менеджерів, розробників тощо
 • Володіння мовами програмування SQL і Python, базами даних SQL і NoSQL, технологіями ETL/ELT, хмарною інфраструктурою, Git та IDE

Як стати Data Engineer спеціалістом?

Для того, щоб стати успішним інженером даних, вам потрібно мати відповідну освіту, навички та сертифікації.

Освіта: Вища освіта в галузі комп'ютерних наук або суміжних дисциплін є важливою передумовою для роботи інженером даних. Це дозволить вам отримати глибоке розуміння принципів обробки даних та розробки програмного забезпечення.

Навички: Досвід роботи з базами даних SQL і NoSQL є необхідним для роботи інженера даних. Вам також потрібно мати аналітичні навички та знання мов програмування, таких як Python, Scala або Java. Розуміння інструментів проектування та тестування також будуть корисними для вашої кар'єри.

Сертифікації: Професійна сертифікація в галузі комп'ютерних наук або інженерії даних може підтвердити ваші знання та навички. Також існують сертифікації в галузі обробки даних, наприклад Certified Data Management Professional (CDMP) або AWS Certified Big Data - Specialty. Сертифікації в області хмарних систем та обробки хмарних даних також можуть бути корисними, наприклад AWS Certified Solutions Architect або Google Cloud Certified - Data Engineer.

Курси і стажування: Участь у курсах та стажуваннях у сфері інженерії даних допоможе вам вдосконалити свої навички та отримати практичний досвід роботи з реальними задачами та тасками. Також важливо брати участь у тренінгах та менторингових програмах для постійного професійного розвитку.

Освіта Навички Сертифікації
Вища освіта в галузі комп'ютерних наук або суміжних дисциплін Досвід роботи з базами даних SQL і NoSQL, аналітичні навички, знання Python, Scala або Java, розуміння інструментів проектування та тестування Сертифікації в галузі обробки даних, такі як Certified Data Management Professional (CDMP) або AWS Certified Big Data - Specialty
Професійна сертифікація в галузі комп'ютерних наук або інженерії даних Знання форматів зберігання та передачі даних, таких як JSON, CSV, XML, JSONLine, Apache Avro, Apache Parquet Сертифікації в області хмарних систем та обробки даних, наприклад AWS Certified Solutions Architect або Google Cloud Certified - Data Engineer
Курси і стажування у сфері інженерії даних Аналітичні навички, глибоке розуміння SQL, вміння працювати з великими даними та обмеженими ресурсами Участь у тренінгах та менторських програмах, сертифікації в області інженерії даних

Давайте детальніше розглянемо інструменти, які використовують інженери даних.

Інструменти і технології data engineering

Data Engineering - це сфера, яка використовує різноманітні інструменти та технології для обробки та управління даними. Ось кілька основних з них:

Інструменти і технології data engineering

 • Hadoop - розподілена система для зберігання та обробки великого обсягу даних. Вона використовує MapReduce для паралельної обробки даних на кластері серверів.
 • Apache Spark - це швидкий та потужний фреймворк для обробки даних у реальному часі та пакетна обробка. Він підтримує мови програмування Scala, Java та Python, що робить його універсальним і легким у використанні.
 • SQL та NoSQL бази даних, такі як PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Cassandra. SQL бази даних використовуються для структурованих даних, а NoSQL бази даних - для неструктурованих даних.
 • AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure - це хмарні платформи, що надають можливості для зберігання та обробки даних у великому масштабі. Вони мають гнучкість, масштабованість та безпеку, що робить їх популярними серед інженерів даних.
 • Python та Scala - це мови програмування, які часто використовуються інженерами даних для розробки скриптів та аналізу даних. Python має широкий набір бібліотек для роботи з даними, а Scala - потужну систему типізації та функціональний підхід.

Це лише кілька прикладів інструментів та технологій, якими користуються інженери даних. Кожна компанія може використовувати різну комбінацію цих інструментів залежно від своїх потреб та специфіки проекту.

Тепер коли ми знаємо про інструменти, давайте дізнаємося про кар'єрні можливості в цій галузі.

Кар'єрні перспективи для інженера даних

Інженер даних - це перспективна професія, яка знаходиться в попиті на ринку праці. Завдяки широкому спектру навичок та знань у галузі обробки та управління даними, ви можете розвиватися у різних напрямках.

Одним з можливих напрямків для розвитку є Data Science. Інженер даних може використовувати свої навички у зборі та обробці даних для подальшого розвитку в сфері Data Science. Ви можете стати Data Scientist, який аналізує дані, розробляє моделі прогнозування та розв'язує складні проблеми.

Іншим напрямком є Cloud Systems Engineer. Знання про хмарні системи та обробку даних дають вам можливості для кар'єрного росту у цьому швидко зростаючому сегменті. Ви можете працювати з хмарними платформами, такими як AWS, Google Cloud або Microsoft Azure, та розробляти інфраструктуру для зберігання та обробки даних у хмарі.

Іншою можливістю є спеціалізація на аналізі даних як Data Analyst. Ви можете використовувати свої навички у зборі та обробці даних для аналізу та надання результатів бізнесу. Ви будете працювати з командою аналітиків та менеджерами, щоб допомогти компанії приймати обґрунтовані рішення на підставі даних.

Крім того, знання структурування та обробки великих обсягів даних робить вас цінним фахівцем у сфері Big Data. Ви можете розвиватися у напрямку Big Data Architect, проектуючи архітектуру для збереження та обробки великих обсягів даних.

Кар'єрні перспективи для інженера даних

 • Інженер даних: це перспективна професія, яка знаходиться в попиті на ринку праці.
 • Data Scientist: інженер даних може розвиватися в напрямку Data Science, використовуючи свої навички у зборі та обробці даних.
 • Cloud Systems Engineer: знання про хмарні системи та їх обробку даних дають можливості для кар'єрного росту.
 • Data Analyst: інженер даних може спеціалізуватися на аналізі даних та наданні результатів бізнесу.
 • Big Data Architect: навички структурування та обробки великих обсягів даних роблять інженера даних цінним фахівцем у сфері Big Data.

Роль інженера даних у сучасному світі

У сучасному світі, коли обсяги даних зростають експоненційно, роль інженера даних стає все більш важливою. Інженер даних виконує ключову функцію - він забезпечує релевантними даними команду аналітиків, фінансистів, менеджерів, розробників та інших спеціалістів.

Одна з основних обов'язків інженера даних - це структурування та очищення даних. Він розробляє ETL/ELT пайплайни, що дозволяють ефективно збирати та перетворювати дані. Інженер даних також використовує різноманітні інструменти та технології для збереження, обробки та аналізу даних.

Крім того, інженер даних має зрозуміти багатоаспектну бізнес-логіку та продукт компанії, щоб ефективно підготувати дані для подальшої роботи. Він співпрацює з іншими спеціалістами, такими як data scientist, data analyst та бізнес-аналітики, для надання цінних інсайтів та прийняття обґрунтованих рішень.

Переваги ролі інженера даних

 • Можливість працювати з великими обсягами даних
 • Висока популярність професії в сучасному світі
 • Можливість розробляти та вдосконалювати системи зберігання та обробки даних
 • Різноманітні завдання та задачі, що забезпечують цікаву та стимулюючу роботу

Недоліки ролі інженера даних

 • Потреба постійно оновлювати навички та вчитися новим технологіям
 • Висока вимогливість до точності та якості обробки даних
 • Необхідність розуміти багатоаспектну бізнес-логіку та продукт компанії

Роль інженера даних є важливою в сучасних компаніях, оскільки великі обсяги даних стають ключовим ресурсом у прийнятті стратегічних рішень. Інженер даних також має можливість розвивати системи збереження та обробки даних, що забезпечує цікаву та стимулюючу роботу.

Підсумок

Підсумовуючи, роль інженера даних в сучасному світі є надзвичайно важливою. Вони мають працювати зі структурованими та неструктурованими даними, забезпечуючи релевантними даними команду аналітиків, фінансистів, менеджерів та розробників. Інженер даних виконує широкий спектр завдань, таких як очищення, управління, перетворення та дедуплікація даних. Вони також мають глибоке розуміння основних концепцій програмування та розробляють платформи і архітектуру для ефективної обробки даних. Знання інструментів проектування, тестування та хмарної інфраструктури є необхідними для успішної кар'єри в цій професії. Таким чином, інженер даних має важливу роль у забезпеченні ефективної роботи з даними в компаніях у сучасному світі.

Питання - Відповіді

Які навички необхідні для роботи інженером даних?

Навички, необхідні для роботи інженером даних, включають володіння мовою програмування, такою як SQL та Python. Також важливо мати знання баз даних SQL та NoSQL, а також інструментів ETL/ELT,таких як Apache Airflow та Hadoop. Розуміння принципів хмарних обчислень та обробки великих даних на платформах, таких як AWS або Google Cloud Platform, також є важливим. Навички роботи з реляційними та нереляційними базами даних, зокрема PostgreSQL, MySQL та MongoDB, також є необхідними. Важливо мати розуміння принципів ETL та збереження даних, а також бути ознайомленим з концепціями data warehouse та data lake.

Чи варто ставати інженером даних?

Стати інженером даних - це захоплюючий шлях для тих, хто цікавиться обробкою та управлінням даними. Робота в цій галузі надає можливість працювати з різноманітними задачами та компаніями, де великі обсяги даних є ключовим ресурсом. Заробітна плата для інженера даних також часто є привабливою. Однак, варто мати на увазі, що для досягнення успіху в цій професії необхідно постійно оновлювати свої навички та вчитися новому. Тож якщо ви цікавитесь аналітикою даних та програмуванням, то кар'єра інженера даних може бути для вас захоплюючим шляхом розвитку.